O Technologii

Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń w korzystaniu z naszej technologii Deep Locust. Z jego pomocą możemy monitorować miasta, drogi, migracje zwierząt. Możemy monitorować procesy produkcyjne, analizować wydajność maszyn m.in. w kopalniach, rolnictwie, leśnictwie, hutach. Może to być system wspomagający walkę z pożarami, katastrofami ekologicznymi, pomoże w mapowaniu obszarów zagrożonych powodziami czy trzęsieniami ziemi. Obecnie w Kanadzie ruszył pilotażowy projekt dostarczania narządów do przeszczepów za pomocą dronów. Nasza technologia już to umożliwia, choć nie ma jeszcze przepisów, które by na to pozwalały.

Deep Locust będzie niezastąpiony w mapowaniu terenów, na których mają powstać zakłady przemysłowe, farmy wiatrowe i tamy wodne.