Z drona zobaczysz więcej…

Inspekcje terenów rolnych wykonywanych za pomocą Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) z użyciem różnych sensorów pomiarowych pozwalają objąć monitoringiem obszary liczone w setkach hektarów, które nie sposób ogarnąć metodami tradycyjnymi. W zależności od ilości kanałów dzielimy je na multispektralne (kilka kanałów), superspektralne i hiperspektralne (kilkadziesiąt i więcej kanałów). O jakości kamery świadczy nie tylko liczba kanałów, ale również rozdzielczość oraz szybkość działania. Zastosowanie różnego typu sensorów i rejestracja obrazu nie tylko w zakresie światła widzialnego (jak na barwnej fotografii), ale również mikrofal, podczerwieni i ultrafioletu daje wyniki jakie nie może osiągnąć oko ludzkie. Dostarczane informacje o żyzności gleby, o stanie wilgotności, identyfikacja szkód spowodowana szkodnikami oraz szacowanie przyszłych plonów zwizualizowane w postaci map pozwala podejmować skuteczne decyzje i reagować na zagrożenia. Zastosowane w rolnictwie pozwala efektywne zarządzanie nawadnianiem, nawożeniem, glebą i całością upraw, dzięki zmniejszeniu zużycia oprysków, nawozów czy wody i przyczynia się do wzrostu plonów.

Suwak Obrazków